19.7 C
Athens
Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024

Όριο 10.000 ευρώ για μεγάλες πληρωμές σε μετρητά

Ειδήσεις Ελλάδα

 

✔ Ενιαία εποπτεία της ΕΕ και συνεπής εφαρμογή των κανόνων και των κυρώσεων  
✔ Προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους  
✔ Περισσότερες αρμοδιότητες για τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών  
✔ Πανευρωπαϊκό όριο 10.000 ευρώ για μεγάλες πληρωμές σε μετρητά  
✔ Κανόνες διαφάνειας για τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους σε ισχύ από το 2029   

Την Πέμπτη συμφωνήθηκαν μεταξύ των διαπραγματευτών Κοινοβουλίου και Συμβουλίου νέα μέτρα για την ενίσχυση της εργαλειοθήκης της ΕΕ.

Οι διαπραγματευτές των συννομοθετών της ΕΕ κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την έκτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Anti-Money Laundering, AML) και τον κανονισμό της ΕΕ για το «ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων». Οι συμφωνηθείσες διατάξεις, οι οποίες αποτελούν μέρος της δέσμης μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, θα πρέπει να εφαρμοστούν από τις τράπεζες και άλλες οντότητες που φέρουν ευθύνη για την προστασία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ.

Βάσει της νέας νομοθεσίας θα παρέχεται πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους λογαριασμών και θα δοθούν περισσότερες εξουσίες στις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών για την ανάλυση και τον εντοπισμό περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και για την αναστολή ύποπτων συναλλαγών.

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν ότι από το 2029 οι επαγγελματικές ποδοσφαιρικές ομάδες θα υποχρεούνται να επαληθεύουν την ταυτότητα των πελατών τους, να παρακολουθούν τις συναλλαγές τους και να αναφέρουν τυχόν ύποπτες συναλλαγές. Πέτυχαν επίσης αυξημένη επαγρύπνηση όσον αφορά τα εξαιρετικά πλούσια άτομα.

Η συμφωνία περιλαμβάνει ένα πανευρωπαϊκό όριο στις μεγάλες πληρωμές μετρητών ύψους 10.000 ευρώ και μέτρα για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις και να αποφευχθεί η παράκαμψη των κυρώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμφωνία για την έκτη οδηγία AML μπορείτε να βρείτε εδώ (στα αγγλικά) και σχετικά με τον κανονισμό εδώ (στα αγγλικά). Τον Δεκέμβριο του 2023, οι διαπραγματευτικές ομάδες του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για τη σύσταση αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA).

 

Η Ευρωπαϊκή επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία επί του πρώτου κανονισμού και της νέας οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί των προτάσεων της Επιτροπής για τον πρώτο κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ) και την έκτη οδηγία ΚΞΧ/ΧΤ.

Οι προτάσεις αυτές συνιστούν ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων ΚΞΧ/ΧΤ και χρησιμεύουν ως βάση για τον συντονισμό των εργασιών της μελλοντικής αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA). Οι νέοι κανόνες ορίζουν απαιτήσεις σε επίπεδο ΕΕ για τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να διασφαλιστεί ομοιόμορφο επίπεδο ελέγχων σε όλη την ενιαία αγορά. Εναρμονίζουν επίσης τα καθήκοντα και τις εξουσίες των εθνικών εποπτικών αρχών και των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, για αποτελεσματικότερη διασυνοριακή συνεργασία. Επιπλέον, το νέο πλαίσιο παρέχει ισχυρότερες εξουσίες στα μητρώα πραγματικών δικαιούχων, ώστε να υπάρχει διαφάνεια σχετικά με όσους κατέχουν ή ελέγχουν νομικά πρόσωπα και καταπιστεύματα. Το νέο πλαίσιο εναρμονίζει επίσης τους κανόνες πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες, επιτρέποντας σε φορείς με έννομο συμφέρον, όπως δημοσιογράφους και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, να συμβάλουν στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. Η ευρύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες για τα ακίνητα θα βοηθήσει επίσης τις αρμόδιες αρχές να αντιμετωπίσουν την κατάχρηση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων από τους εγκληματίες. 

Οι εν λόγω προτάσεις της Επιτροπής εντάσσονται στη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2021 και η οποία περιλάμβανε έναν νέο κανονισμό για τη σύσταση μιας αρχής ΚΞΧ/ΧΤ (AMLA) και έναν αναθεωρημένο κανονισμό σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των χρηματικών ποσών και των μεταφορών κρυπτοστοιχείων. Οι συννομοθέτες έχουν πλέον συμφωνήσει επί των τεσσάρων προτάσεων της δέσμης.

Η κ. Μαρέιντ Μαγκίνες, Eπίτροπος αρμόδια για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ένωση κεφαλαιαγορών, δήλωσε σχετικά: «Χαιρετίζω τη συμφωνία επί του κανονισμού και της οδηγίας, που φέρνουν την ΕΕ πολύ κοντά στην πλήρη υλοποίηση ενός νέου, ισχυρότερου πλαισίου ΚΞΧ/ΧΤ. Οι συμφωνίες αυτής της εβδομάδας αποτελούν σημαντικό σταθμό στην προσπάθεια καταπολέμησης του βρώμικου χρήματος στην ΕΕ. Η νέα προσέγγιση θεσπίζει κανόνες που αντιμετωπίζουν αποφασιστικά τις αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί στο παρελθόν, καθώς και ευέλικτους μηχανισμούς ώστε το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα να μην αποτελεί εύκολο προορισμό για τα προϊόντα του εγκλήματος. Η φιλοδοξία των κανόνων αποδεικνύει για άλλη μια φορά την ισχυρή πολιτική βούληση και δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να δημιουργήσουν ένα νέο πλαίσιο που θα μπορεί να αποτρέψει αποτελεσματικά το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ.»

Ειδήσεις

ΠΗΓΗ

Σχετικά άρθρα

Θέσεις εργασίας - Βρείτε δουλειά & προσωπικό