17.7 C
Athens
Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2021

Το πλήρες σχέδιο για την αυξημένη έκπτωση φόρου στις ηλεκτρονικές πληρωμές

Ειδήσεις Ελλάδα

Στα αναλυτικά κείμενα των  μεταρρυθμίσεων που περιελήφθησαν στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνεται και η μεταρρύθμιση που αφορά την υιοθέτηση κινήτρων για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Αναλυτικά το έγγραφο αναφέρει :

Τίτλος μεταρρύθμισης: Υιοθέτηση μέτρων και κινήτρων για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών

Αντιμετώπιση προκλήσεων:

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2019, πραγματοποιήθηκαν 1,4 δισεκατομμύρια ηλεκτρονικές πληρωμές στην Ελλάδα, σε σύγκριση με 1,2 δισεκατομμύρια το 2018, 1 δισεκατομμύριο το 2017 και 795 εκατομμύρια το 2016,  μια εξέλιξη που δείχνει μια γεωμετρική αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Κατά συνέπεια, ο αριθμός των συναλλαγών ανά κάτοικο αυξήθηκε σε 127 από 112 το 2018, 99 το 2017 και 74 το 2016.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, δεν υπάρχει έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα των ατόμων ορισμένων κατηγοριών δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, τα οποία μπορεί να σχετίζονται με τομείς της οικονομίας στους οποίους υπάρχει μεγαλύτερη φοροδιαφυγή, με αποτέλεσμα τα άτομα να μην είναι τόσο ισχυρά κίνητρα για την πραγματοποίηση αυτών των δαπανών (εξόδων) με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Ωστόσο, υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η μεταρρύθμιση αναμένεται να έχει (περίπου) φορολογικά ουδέτερα αποτελέσματα, καθώς οποιαδήποτε απώλεια εσόδων από φόρους εισοδήματος προσωπικού από τα κίνητρα θα αντισταθμιστεί από τον αυξημένο φόρο εισοδήματος ΦΠΑ και εταιρειών λόγω της μείωσης της φοροδιαφυγής.

Η πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω αυτής της μεταρρύθμισης είναι το κίνητρο των καταναλωτών να εκτελούν περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές παρά συμβατικές συναλλαγές σε επιλεγμένες κατηγορίες δαπανών, φτάνοντας τους μέσους όρους της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζει το οικοσύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών προκειμένου να απλοποιηθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον τις διοικητικές διαδικασίες μεταξύ επιχειρήσεων και Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ο κύριος στόχος της Μεταρρύθμισης 1 είναι να διατηρήσει τις συνήθειες πληρωμής των Ελλήνων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, που σχετίζονται με τη χρήση του «πλαστικού χρήματος» για συναλλαγές.

Από την 1η Ιανουαρίου 2020 όλοι οι φορολογούμενοι (με μερικές εξαιρέσεις για άτομα άνω των 70 ετών, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.λπ.) υποχρεούνται να εκτελούν πληρωμές για έξοδα που σχετίζονται με την απόκτηση αγαθών ή υπηρεσιών στην Ελλάδα ή σε κράτη μέλη της ΕΕ ή στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη, έως χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως κάρτες, λογαριασμούς παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, ηλεκτρονικό πορτοφόλι κ.λπ., με ελάχιστο ποσό 30% του πραγματικού φορολογητέου ετήσιου εισοδήματός τους.

Εάν το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό όπως ορίζεται παραπάνω δεν επιτευχθεί, τότε ο ετήσιος φόρος αυξάνεται κατά ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του επιτευχθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενο επί το φορολογικό συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).

Λάβετε υπόψη ότι αυτό το ποσό χρεώνεται ανεξάρτητα από το εάν ο φορολογούμενος είναι κάτω ή πάνω από το όριο αφορολόγητου, διευρύνοντας έτσι τη φορολογική βάση.

Εν μέσω της πανδημίας, τα αρχικά στοιχεία που υποβλήθηκαν στην ΑΑΔΕ από τις τράπεζες, δείχνουν ότι οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών από νοικοκυριά μέσω ηλεκτρονικών μέσων (δηλ. POS και e-banking) αυξήθηκαν το 2020 σε σύγκριση με το 2019 κατά περίπου 10%.

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές των νοικοκυριών αυξήθηκαν από 40,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε 44,8 δισεκατομμύρια ευρώ, αν και η σοβαρή μείωση της κατανάλωσης, δεδομένου ότι επιβλήθηκε πλήρες κλείδωμα για περίπου 4 μήνες εντός του 2020, με αποτέλεσμα την πτώση του ΑΕΠ κατά 8,2%.

Αυτό δείχνει την εξαιρετικά αποτελεσματική φύση του παραπάνω μέτρου. Εκτιμάται ότι στο γενικό πληθυσμό περίπου το 80% έφτασε το απαιτούμενο όριο, ωστόσο παρατηρούνται χαμηλότερα ποσοστά για άτομα με υψηλό εισόδημα (περίπου 65% για ετήσια εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ) και ηλικιωμένα άτομα (περίπου 69% για συνταξιούχους).

Επιπλέον, με βάση τα καθημερινά δεδομένα που λαμβάνονται από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, που κωδικοποιούνται από Merchant Category Code (MCC), παρατηρούνται σχετικά χαμηλά επίπεδα συναλλαγών για αγορές υπηρεσιών από διάφορες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών.

Σημειώστε ότι το μέσο δηλωθέν εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών στην Ελλάδα είναι το χαμηλότερο μεταξύ όλων των επαγγελματικών κατηγοριών και συνεπώς αναμένεται υψηλή φοροδιαφυγή.

Ο πλήρης κατάλογος των συναλλαγών κατηγοριών MCC για το 2019 και το 2020 παρουσιάζεται παρακάτω.

Πίνακας 1: Αγορές αγαθών και υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα (κάρτες, ηλεκτρονική τραπεζική) από εγχώριους λογαριασμούς στις τέσσερις συστημικές τράπεζες (2019-2020)

 

MCC code
Year 2020
Year 2019
change

Grocery Stores, Supermarkets

7.778.218.459

5.955.644.692

30,6%

Service Stations (with or without Ancillary Services)

2.683.334.575

2.895.329.284

-7,3%

Eating Places, Restaurants

1.100.241.366

1.566.936.753

-29,8%

Drug Stores and Pharmacies

927.005.888

672.001.254

37,9%

Hotels/Motels/Inns/Resorts

913.403.397

2.672.393.144

-65,8%

Telecommunication Services including but not limited to prepaid phone

896.017.072

555.174.105

61,4%

Utilities-Electric, Gas, Heating Oil, Sanitary, Water

677.650.244

506.971.665

33,7%

Household Appliance Stores

673.453.665

623.990.234

7,9%

Telecommunication Equipment Including Telephone Sales

641.062.720

662.701.808

-3,3%

Freezer, Locker Meat Provisioners

638.412.927

356.194.563

79,2%

Men’s and Women’s Clothing Stores

637.221.026

1.039.240.392

-38,7%

Miscellaneous Food Stores-Convenience Stores, Markets, Specialty Store

555.716.911

425.080.856

30,7%

Insurance Underwriting, Premiums

475.488.422

428.606.633

10,9%

Electrical Parts and Equipment

450.554.962

504.097.414

-10,6%

Agricultural Cooperatives

421.607.407

329.399.349

28,0%

Cosmetic Stores

382.171.587

420.681.996

-9,2%

Air Carriers, Airlines-not elsewhere classified

360.283.736

781.680.922

-53,9%

Clothing Stores

333.947.046

442.685.701

-24,6%

Fast Food Restaurants

329.931.067

193.833.491

70,2%

Hobby, Toy, and Game Shops

325.720.723

386.533.755

-15,7%

Courier Services-Air and Ground, Freight Forwarders

325.082.731

201.869.620

61,0%

Postal Services – Government Only (αφορά τις πληρωμές στα ΕΛΤΑ, οι οποίες εξυπηρετούνται μέσω Eurobank)

310.037.462

238.911.106

29,8%

Miscellaneous General Merchandise Stores

308.076.792

193.094.397

59,5%

Drinking Places

291.563.104

368.310.076

-20,8%

Bakeries

277.597.531

176.231.667

57,5%

Home Supply Warehouse Stores

253.366.323

251.134.892

0,9%

Travel Agencies and Tour Operators

243.615.816

812.480.485

-70,0%

Candy, Nut, Confectionery Stores Stores

228.670.209

176.054.156

29,9%

Hospitals

223.793.395

214.786.953

4,2%

Betting/Casino Gambling

215.271.314

252.570.449

-14,8%

Sporting Goods Stores

213.287.461

228.583.260

-6,7%

Computers, Computer Peripheral Equipment, Software

210.420.021

164.714.155

27,7%

Equipment Furniture, and Home Furnishings Stores (except Appliances)

204.604.483

214.050.981

-4,4%

Tax Payments – Government Agencies

203.815.118

233.138.710

-12,6%

Bridge and Road Fees, Tolls

200.871.288

116.629.614

72,2%

Doctors (Component 2)

181.528.770

134.153.244

35,3%

Electronics Stores

169.888.868

203.407.139

-16,5%

Shoe Stores

163.201.903

238.186.911

-31,5%

Educational Services

157.316.853

167.163.267

-5,9%

Barber and Beauty Shops

148.766.100

149.223.874

-0,3%

Auto Service Shops

147.623.891

131.277.890

12,5%

Jewelry Stores, Watches, Clocks, and Silverware Stores

142.514.644

313.763.637

-54,6%

Women’s Ready to Wear Stores

136.159.568

208.094.996

-34,6%

Variety Stores

135.704.490

102.986.721

31,8%

Department Stores

132.954.919

245.496.704

-45,8%

Dentists, Orthodontists (Component 2)

118.615.769

95.026.885

24,8%

Opticians, Eyeglasses

116.267.942

123.884.145

-6,1%

News Dealers and Newsstands

108.635.984

54.367.789

99,8%

Computer Programming

104.401.070

53.893.845

93,7%

Automobile and Truck Dealers-Sales, Service, Repairs, Parts, and Leasi

104.139.388

108.079.784

-3,6%

Package Stores—Beer, Wine, and Liquor

103.641.447

81.327.001

27,4%

Book Stores

100.746.799

89.955.956

12,0%

Children’s and Infants’ Wear Stores

99.618.893

125.199.726

-20,4%

Automotive Parts, Accessories Stores

97.892.755

87.566.337

11,8%

Paints, Varnishes and Supplies

91.211.420

73.565.526

24,0%

Building Materials, Lumber Stores

89.265.592

74.186.375

20,3%

Pet Shops, Pet Food, and Supplies

88.003.064

61.729.950

42,6%

Professional Services

87.755.723

114.083.229

-23,1%

Medical and Dental Labs

86.184.052

76.317.809

12,9%

Transportation-Suburban and Local Commuter Passenger, including Ferries

82.753.407

130.530.392

-36,6%

Car Rental Agencies

81.341.178

197.647.447

-58,8%

Government Services (Not Elsewhere Classified)

81.199.362

70.457.563

15,2%

Computer Software Stores

76.135.393

64.941.733

17,2%

Automotive Tire Stores

74.153.488

74.393.939

-0,3%

Medical Services (Component 2)

71.507.550

61.763.036

15,8%

Cigar Stores and Stands

70.449.431

53.490.267

31,7%

Gift, Card, Novelty, and Souvenir Shops

65.870.794

165.733.560

-60,3%

Duty Free Stores

57.915.176

186.422.134

-68,9%

Chemicals and Allied Products-not elsewhere classified

56.899.258

51.105.835

11,3%

Health and Beauty Spas

56.086.849

88.982.025

-37,0%

Women’s Accessory and Specialty Stores

51.415.850

65.222.472

-21,2%

Civic, Social, Fraternal Associations

48.391.009

76.964.023

-37,1%

Men’s and Boys’ Clothing and Accessories Stores

47.442.423

74.616.233

-36,4%

Veterinary Services (Component 2)

43.872.381

29.999.317

46,2%

Lawn and Garden Supply Stores

43.528.991

33.434.496

30,2%

Fuel Dealers (Non-Automotive)

43.045.753

41.409.813

4,0%

Luggage and Leather Goods Stores

40.657.055

92.507.729

-56,1%

Hardware Stores

40.110.988

33.218.600

20,7%

Hardware Equipment and Supplies

38.415.596

33.207.512

15,7%

Air Conditioning, Heating and Plumbing Contractors (Component 1)

38.267.126

36.765.812

4,1%

Auto Body Repair Shops

37.755.990

35.551.603

6,2%

Construction Materials-not elsewhere classified a

36.755.663

30.309.760

21,3%

Nondurable Goods-not elsewhere classified

35.654.912

22.525.669

58,3%

Miscellaneous House Furnishing Specialty Shops

35.642.674

38.111.961

-6,5%

Motorcycle Shops and Dealers

33.720.499

30.891.450

9,2%

Accounting/Bookkeeping Services

33.656.814

21.530.455

56,3%

Sports Apparel, Riding Apparel Stores

33.459.339

54.165.012

-38,2%

Accessory and Apparel Stores-Miscellaneous

33.208.684

45.268.521

-26,6%

Florists

31.985.402

24.546.104

30,3%

Miscellaneous Automotive, Aircraft, and Farm Equipment Dealers-not else

31.600.712

28.167.360

12,2%

Direct Marketing

30.557.571

17.849.798

71,2%

Plumbing and Heating Equipment

28.845.604

24.408.716

18,2%

Sewing, Needlework, Fabric, and Piece Goods Stores

28.492.190

27.278.803

4,4%

Miscellaneous Business Services

27.992.138

32.636.097

-14,2%

Country Clubs

26.794.324

54.240.439

-50,6%

Cruise Lines

26.695.340

52.121.677

-48,8%

Miscellaneous Recreation Services

25.264.452

61.203.546

-58,7%

Glass, Paint, Wallpaper Stores

25.133.541

21.477.454

17,0%

Bicycle Shops

23.607.431

12.849.813

83,7%

Parking Lots, Garages

23.439.170

28.348.462

-17,3%

Membership Organizations

23.418.353

13.136.632

78,3%

Dairy Products Stores

23.181.518

14.233.454

62,9%

Drapery, Upholstery, and Window Coverings Stores

22.026.287

25.960.331

-15,2%

Electrical Contractors

21.664.168

20.146.997

7,5%

Dental/Laboratory/Medical/Ophthalmic Hospital Equipment and Supplies

20.268.560

15.218.839

33,2%

Motor Freight Carriers, Trucking-Local/Long Distance, Moving and Storage

19.734.423

31.894.505

-38,1%

Books, Periodicals, and Newspapers

18.990.729

11.400.235

66,6%

Metal Service Centers and Offices

18.721.303

15.604.832

20,0%

Miscellaneous Specialty Retail

17.783.333

24.439.446

-27,2%

Bus Lines

17.691.727

30.933.325

-42,8%

Glassware, Crystal Stores

15.977.100

18.336.172

-12,9%

Stationery Stores, Office, and School Supply Stores

15.842.081

10.648.180

48,8%

Marinas, Marine Service/Supplies

15.312.944

21.870.430

-30,0%

Car Rental

15.301.978

32.203.134

-52,5%

Boat Leases and Boat Rentals

15.236.722

38.670.627

-60,6%

Florists Supplies, Nursery Stock, and Flowers

15.110.331

10.856.789

39,2%

Caterers

14.714.223

20.928.226

-29,7%

Automobile and Truck Dealers-(Used Only)-Sales

13.111.715

14.013.700

-6,4%

Elementary, Secondary Schools

12.318.648

16.160.059

-23,8%

Music Stores-Musical Instruments, Pianos, and Sheet Music

11.731.888

13.061.577

-10,2%

Miscellaneous Publishing and Printing

11.234.275

9.858.977

13,9%

Commercial Equipment-not elsewhere classified

11.085.749

9.532.771

16,3%

Colleges, Universities

10.289.119

13.034.424

-21,1%

Financial Institutions

10.289.005

5.893.694

74,6%

Floor Covering Stores

9.862.014

12.660.009

-22,1%

Charitable and Social Service Organizations – Fundraising

9.812.880

10.728.338

-8,5%

Durable Goods-not elsewhere classified

9.691.425

7.633.573

27,0%

Industrial Supplies-not elsewhere classified

9.632.986

8.367.129

15,1%

Sports Clubs/Fields

9.598.738

15.588.929

-38,4%

Funeral Services, Crematories (Component 1)

9.551.022

7.292.719

31,0%

Photographic Studios

9.371.121

10.516.465

-10,9%

Motion Picture Theaters

9.037.984

26.915.149

-66,4%

Consulting, Public Relations

8.890.135

7.747.623

14,7%

Sporting/Recreation Camps

8.680.102

16.525.522

-47,5%

Advertising Services

8.569.334

11.511.064

-25,6%

Orthopedic Goods – Prosthetic Devices

8.432.226

7.448.106

13,2%

Vocational/Trade Schools

8.346.739

10.215.236

-18,3%

Quick Copy, Repro, and Blueprint

7.726.308

6.474.672

19,3%

Cable, Satellite, and Other Pay Television and Radio Services

7.692.301

7.177.993

7,2%

Optometrists, Ophthalmologists

7.548.133

6.293.799

19,9%

Legal Services, Attorneys (Component 1)

7.503.827

7.563.215

-0,8%

Dry Cleaners

7.493.428

6.965.943

7,6%

Motor Vehicle Supplies and New Parts a

7.474.746

7.426.707

0,6%

Architectural/Surveying Services (Component 1)

7.466.985

6.204.966

20,3%

Trailer Parks, Campgrounds

7.439.520

11.493.360

-35,3%

Drugs, Drug Proprietaries, and Druggists Sundries

7.363.551

5.299.915

38,9%

General Contractors-Residential and Commercial

7.248.096

7.210.984

0,5%

Men’s, Women’s, and Children’s Uniforms and Commercial Clothing

7.192.306

10.118.353

-28,9%

Boat Dealers

7.031.174

9.503.180

-26,0%

Nursing/Personal Care (Component 1)

6.718.700

7.814.081

-14,0%

Carpentry Contractors (Component 1)

6.653.930

5.574.229

19,4%

Real Estate Agents and Managers – Rentals

6.380.976

6.063.388

5,2%

Cleaning and Maintenance (Component 1)

6.271.525

5.425.515

15,6%

Contractors, Special Trade-not elsewhere classified

6.229.385

5.021.319

24,1%

Detective Agencies

5.956.453

5.454.382

9,2%

Amusement Parks/Carnivals

5.941.969

9.294.762

-36,1%

Child Care Services (Component 1)

5.735.455

8.938.689

-35,8%

Public Warehousing-Farm Products, Refrigerated Goods, Household Goods

5.430.781

3.723.121

45,9%

Laundry, Cleaning Services

5.005.201

4.537.067

10,3%

Hearing Aids Sales and Supplies

4.842.816

4.649.445

4,2%

Art Dealers and Galleries

4.790.842

11.379.320

-57,9%

Camera and Photographic Supply Stores

4.544.853

6.267.459

-27,5%

Limousines and Taxicabs (Component 1)

4.540.799

8.822.714

-48,5%

Miscellaneous General Services

4.507.829

4.193.696

7,5%

Small Appliance Repair

4.495.539

2.922.591

53,8%

Theatrical Ticket Agencies

4.495.145

18.835.353

-76,1%

Electronics Repair Shops

4.458.900

2.422.629

84,1%

Religious Goods Stores

4.421.315

6.327.495

-30,1%

Piece Goods, Notions, and Other Dry Goods

4.373.558

3.269.017

33,8%

Tent and Awning Shops

4.370.467

3.719.484

17,5%

Stationery, Office Supplies, Printing and Writing Paper

4.290.953

3.093.160

38,7%

Roofing and Siding, Sheet Metal Work Contractors (Component 1)

4.214.644

3.427.267

23,0%

Car Washes

4.038.411

2.958.520

36,5%

Tourist Attractions and Exhibits

3.596.151

14.224.569

-74,7%

Video Tape Rental Stores

3.500.883

4.198.849

-16,6%

Petroleum and Petroleum Products

3.458.067

3.001.243

15,2%

Bands, Orchestras

3.040.473

9.965.304

-69,5%

Sanitation, Polishing, and Specialty Cleaning Preparations

2.814.917

2.073.459

35,8%

Manual Cash Disburse

2.590.575

3.606.821

-28,2%

Insulation, Masonry, Plastering, Stonework, and Tile Setting Contractor

2.574.174

2.134.521

20,6%

Alterations, Mending, Seamstresses, Tailors (Component 1)

2.252.094

1.722.970

30,7%

Transportation Services-not elsewhere classified

2.192.956

3.827.723

-42,7%

Record Stores

2.166.486

2.959.903

-26,8%

Precious Stones and Metals, Watches and Jewelry

2.047.316

2.742.047

-25,3%

Miscellaneous Repair Shops

2.031.995

1.650.387

23,1%

Furriers and Fur Shops

2.010.890

16.949.907

-88,1%

Equipment Rental

2.008.621

2.027.171

-0,9%

Computer Repair

2.001.149

1.760.036

13,7%

Airports, Airport Terminals, Flying Fields

1.999.039

3.091.060

-35,3%

Dance Hall, Studios, Schools

1.971.279

3.478.976

-43,3%

Swimming Pools Sales

1.885.685

1.076.503

75,2%

Horticultural and Landscaping Services

1.734.251

1.235.894

40,3%

Shoe Repair/Hat Cleaning

1.647.757

1.457.854

13,0%

Chiropractors

1.601.798

1.917.515

-16,5%

Carpet/Upholstery Cleaning

1.571.713

914.684

71,8%

Office and Commercial Furniture

1.555.025

1.309.747

18,7%

Typewriter Stores

1.388.008

1.429.222

-2,9%

Auto Paint Shops

1.370.048

1.253.419

9,3%

Fuel Dispenser, Automated

1.367.620

1.385.504

-1,3%

Wig and Toupee Shops

1.185.706

1.339.402

-11,5%

Typesetting, Plate Making, and Related Services

1.157.418

1.256.197

-7,9%

Fireplace, Fireplace Screens and Accessories Stores

1.060.980

999.588

6,1%

Artist’s Supply and Craft Shops

1.013.838

1.406.946

-27,9%

Passenger Railways

985.128

1.678.352

-41,3%

Security Brokers/Dealers

959.162

3.098.054

-69,0%

Computer Network/Information Services

900.563

753.373

19,5%

Office, Photographic, Photocopy, and Microfilm Equipment

887.004

681.476

30,2%

Recreational Vehicle Rentals (Component 1)

799.576

2.272.638

-64,8%

A/C, Refrigeration Repair (Component 1)

731.868

636.302

15,0%

Stamp and Coin Stores

726.919

616.831

17,8%

Electric Razor Stores

568.316

724.342

-21,5%

Commercial Photography, Art and Graphics

560.564

829.700

-32,4%

Counseling Services (Component 1)

550.240

629.378

-12,6%

Billiard/Pool Establishments

532.026

1.040.021

-48,8%

Wholesale Clubs

496.331

504.902

-1,7%

Aquariums

492.516

206.978

138,0%

Antique Shops

483.458

1.017.217

-52,5%

Video Amusement Game Supplies

482.491

522.809

-7,7%

Exterminating Services

473.649

415.025

14,1%

Commercial Footwear

472.506

738.903

-36,1%

Used Merchandise and Secondhand Stores

455.907

398.047

14,5%

Tire Retreading and Repair

451.775

474.432

-4,8%

Towing Services

442.482

424.600

4,2%

Video Game Arcades

432.627

656.004

-34,1%

Bowling Alleys

403.381

838.277

-51,9%

Laundries

401.436

327.763

22,5%

Clothing Rental

312.357

382.688

-18,4%

Furniture Repair, Refinishing

311.867

346.790

-10,1%

Truck/Utility Trailer Rentals

289.033

201.582

43,4%

Picture/Video Production

269.111

439.339

-38,7%

Mobile Home Dealers

266.555

281.446

-5,3%

Photo Developing (Component 1)

258.980

344.090

-24,7%

Watch/Jewelry Repair

204.308

339.368

-39,8%

Organizations, Religious

182.248

358.406

-49,2%

Osteopaths

172.811

126.075

37,1%

Massage Parlors

149.779

303.960

-50,7%

Intra-Company Purchases

133.378

46.962

184,0%

Non-Fl, Money Orders

111.151

174.818

-36,4%

Business/Secretarial Schools

92.586

301.310

-69,3%

Concrete Work Contractors (Component 1)

80.114

251.432

-68,1%

Buying/Shopping Services

78.301

25.845

203,0%

Political Organizations

72.086

229.190

-68,5%

Dating/Escort Services

67.225

84.180

-20,1%

Camper Dealers, Recreational and Utility Trailers

66.399

263.786

-74,8%

Employment/Temp Agencies

60.012

59.199

1,4%

Wrecking and Salvage Yards

55.431

44.529

24,5%

Tax Preparation Services

48.735

29.134

67,3%

Automobile Associations

46.887

55.001

-14,8%

Testing Laboratories

44.154

27.162

62,6%

Digital Goods – Audiovisual Media including Books, Movies and Music

21.885

23.901

-8,4%

Golf Courses – Public

21.503

47.504

-54,7%

Pawn Shops

20.208

17.337

16,6%

Secretarial Support Services

19.574

17.319

13,0%

Digital Goods – Games

19.411

20.239

-4,1%

Correspondence Schools

16.827

25.989

-35,3%

Antique Reproductions

9.014

10.051

-10,3%

Chiropodists, Podiatrists

7.540

5.250

43,6%

Credit Reporting Agencies

5.331

5.704

-6,5%

Blueprint/photocopy Service

2.850

0

0,0%

Ambulance Services

2.720

6.780

-59,9%

Welding Repair

2.470

1.750

41,2%

COMPONENT 1 CATEGORIES (indicated above)

101.596.887

103.686.016
 

COMPONENT 2 CATEGORIES (indicated above)

415.524.470

320.942.482
 

Για τις επιχειρήσεις έχει ως στόχο τα οφέλη να προέλθουν από τη μείωση του φόρου, και αναμένεται από σημαντικές εξοικονομήσεις στο κόστος και τα αναλώσιμα λογιστικής διαχείρισης.

Εκτέλεση:

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει δύο συνιστώσες:

Στοιχείο 1: Για συγκεκριμένες κατηγορίες υπηρεσιών ελεύθερων επαγγελματιών (επισημαίνεται με κόκκινο στον Πίνακα 1) στις οποίες  το επίπεδο των ηλεκτρονικών πληρωμών είναι χαμηλό και συνεπώς αναμένεται υψηλή φοροδιαφυγή, θα αφαιρείται το 30% των εξόδων που πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών για αυτές τις υπηρεσίες και έως 5.000 ευρώ από το φορολογητέο εισόδημα των ατόμων. Αυτό το μέτρο αναμένεται να έχει διάρκεια ισχύος έως και τέσσερα χρόνια.

Στοιχείο 2: Ιατρικά έξοδα (υποδεικνύονται με κίτρινο στον Πίνακα 1) θα μετράνε διπλά στο όριο των 30% των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Αυτό δεν περιλαμβάνει φαρμακευτικά έξοδα ή έξοδα νοσηλείας. Αυτό το κίνητρο αναμένεται να μειώσει τη φοροδιαφυγή μεταξύ των ιατρών που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες πρώτου σταδίου, καθώς και να επιτρέψει στους ηλικιωμένους να φτάσουν το απαιτούμενο όριο 30% μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών.

Δεδομένου ότι τα ιατρικά έξοδα δεν μπορούν να αποφευχθούν, δηλαδή εξαρτώνται από την πραγματική ανάγκη του ασθενούς, είναι σκόπιμο να επιβληθεί η χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών σε αυτόν τον τομέα, έτσι ώστε να μειωθεί η φοροδιαφυγή των ιατρών.

Λόγω του υψηλότερου όγκου συναλλαγών σε αυτόν τον τομέα σε σύγκριση με τους τομείς που περιλαμβάνονται στο στοιχείο 1, προτείνεται να συμπεριληφθούν στο μέτρο κατωφλίου 30%, προκειμένου να περιοριστεί το δυνητικό κόστος. Λάβετε υπόψη ότι μόνο το ποσοστό εκείνων που δεν φτάνουν ήδη το όριο (δηλαδή 20%) μπορεί να επωφεληθεί από αυτό το μέτρο.

Στοιχείο 1: Ο συνολικός αριθμός ηλεκτρονικών συναλλαγών στις κατηγορίες που επιλέχθηκαν να συμπεριληφθούν στο μέτρο ανέρχεται σε 103 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση.  Ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει αύξηση των συναλλαγών σε αυτές τις κατηγορίες, το 30% αυτών των συναλλαγών ανέρχεται σε 31 εκατομμύρια ευρώ και υποθέτοντας ένα οριακό ποσοστό φόρου εισοδήματος 22%, το μέγιστο κόστος εκτιμάται σε 7 εκατομμύρια ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, μια επικάλυψη επιπλέον 104 εκατομυρίων ευρώ των ηλεκτρονικών συναλλαγών σε αυτούς τους τομείς με αντίστοιχες αποδείξεις, δεδομένου του συντελεστή 24% στο ΦΠΑ, θα σήμαινε επιπλέον έσοδα 25 εκατομμυρίων ευρώ στα επιπλέον 103 εκατομμύρια. Μετά την αφαίρεση του κόστους (14 εκατομμυρια)  από τη μείωση του φόρου εισοδήματος το κράτος θα έχει όφελος περίπου 11 εκατομύρια ευρώ.

Στοιχείο 2: Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές στα ιατρικά έξοδα υπολογίζονται έως και 1% των συνολικών συναλλαγών των νοικοκυριών (βλ. Πίνακα 1).

Το αποτέλεσμα του μέτρου κατώτατου ορίου 30% ποσοτικοποιήθηκε στον προϋπολογισμό του 2020 ίσο με 557 εκατομμύρια ευρώ.

Έτσι, το μέγιστο κόστος θα είναι 6 εκατομμύρια ευρώ, σε περίπτωση που οι ηλεκτρονικές συναλλαγές σε ιατρικές υπηρεσίες δεν αυξηθούν.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γιατροί αναμένεται να έχουν υψηλότερη φοροδιαφυγή σε σύγκριση με τον μέσο όρο, το πραγματικό κόστος ή το κέρδος εξαρτάται από την αντικατάσταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών για ιατρικές υπηρεσίες έναντι ηλεκτρονικών αγορών αγαθών ή υπηρεσιών σε άλλους τομείς χαμηλότερης φοροδιαφυγής, ή την προσθήκη των ηλεκτρονικών πληρωμών σε αυτές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Σε περίπτωση που οι ηλεκτρονικές πληρωμές προς τους γιατρούς αυξηθούν κατά περισσότερο από 5% χωρίς υποκατάσταση, το όφελος του κράτους αναμένεται να αντισταθμίσει το κόστος της πρόβλεψης, που απορρέει από τον Φόρο Εισοδήματος που λαμβάνουν οι γιατροί (υπολογίζοντας οριακό ποσοστό φόρου εισοδήματος 22%). Η υψηλότερη αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών στα ιατρικά έξοδα οδηγεί σε υψηλότερα κέρδη για το κράτος.

Εμπόδια:

Πιθανή πρόωρη «αντίσταση» ή «αργή υιοθέτηση» του μέτρου από ορισμένες ομάδες καταναλωτών (κυρίως ηλικιωμένων) που έχουν συνηθίσει να πληρώνουν σε μετρητά ή μέσω τραπεζικών καταστημάτων λιανικής, είτε για συναλλαγές είτε για αγορές.

Ομάδα-στόχος:

Η προβλεπόμενη μεταρρύθμιση αναμένεται να ενθαρρύνει τους καταναλωτές σε ολόκληρο το ελληνικό κράτος να εκτελούν περισσότερες ηλεκτρονικές παρά συμβατικές συναλλαγές, σε επιλεγμένες περιοχές.

Χρονοδιάγραμμα:

Οι παραπάνω διατάξεις θα εφαρμοστούν μέσω της αντίστοιχης τροποποίησης του νομικού πλαισίου (το οποίο βρίσκεται ήδη υπό προετοιμασία) και θα ολοκληρωθούν έως το 2ο τρίμηνο του 2021.

Ειδήσεις

ΠΗΓΗ

Σχετικά άρθρα

Θέσεις εργασίας - Βρείτε δουλειά & προσωπικό