24.7 C
Athens
Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023

Τι προσφέρουν οι τράπεζες σε πελάτες και μετόχους τους

Ειδήσεις Ελλάδα

Σε εξαιρετικά χαμηλή πτήση κινούνται οι αποδόσεις που δίνουν οι ελληνικές τράπεζες στους πελάτες τους, όχι όμως και στους μετόχους τους, όπου εκεί οι αποδόσεις έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και μάλιστα χωρίς τα εισηγμένα στο Χ.Α. πιστωτικά ιδρύματα να έχουν μπορέσει να διανείμουν μέρισμα. Αξίζει να σημειωθεί ενδεικτικά πως ο τραπεζικός δείκτης στο Χ.Α. έχει υπεραποδώσει σε διάστημα 12 μηνών 68%.

Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις, περισσεύει η κριτική πως οι τράπεζες δίνουν πρακτικά μηδενικά επιτόκια σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις ταμιευτηρίου, ενώ σε ό,τι αφορά τις προθεσμιακές καταθέσεις ζητούν μακροχρόνια δέσμευση χρημάτων, ώστε υπό κάποιες προϋποθέσεις η απόδοση να αγγίξει το 3% ετησίως.

Καταθετικά προϊόντα

Για ποσά από 100.000 και ένα σεντ οι αποδόσεις κινούνται κάτω του 2% -κοντά στο 1,80%- ενώ το επιτόκιο μπορεί να ξεπεράσει το 2% και να φθάσει έως το 4% όταν οι δεσμεύσεις ξεπερνούν τον χρόνο και τα ποσά αυξάνονται. Τα καταθετικά προϊόντα μπορούν να κάνουν μηνιαία απόδοση των τόκων, ενώ ο καταθέτης μπορεί και να ελευθερώσει τμήμα της κατάθεσης σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Όσο πιο «σκληρή» σε όρους είναι η κατάθεση, τόσο μεγαλύτερη και η απόδοσή της.Ιδιαίτερα «trendy» θεωρούνται οι καταθέσεις όπου προβλέπονται επιτόκια ανά τρίμηνο κλιμακούμενα, που ξεκινούν από 0,75% για παράδειγμα και καταλήγουν να φθάσουν στην πορεία της κατάθεσης κοντά στο 3%. Με καταβολή τόκων ανά τρίμηνο ή και σε μικρότερα χρονικά διαστήματα. Οι μικρές τράπεζες δεν είναι πια ιδιαίτερα πιο ανταγωνιστικές από τις συστημικές στο πεδίο αυτό.

Μικτά προϊόντα

Σημειώνεται ότι καθώς οι αποδόσεις των καταθέσεων παραμένουν εξαιρετικά μέτριες και προκειμένου οι τράπεζες να κάμψουν τη δυσαρέσκεια της καταθετικής τους βάσης, προχώρησαν στη δημιουργία μικτών προϊόντων που δομούνται με βάση έναν συνδυασμό κατάθεσης και επένδυσης. Ως προς το επενδυτικό κομμάτι οι τράπεζες βασίζονται κυρίως σε αμοιβαία κεφάλαια, ομολογιακά των οποίων οι αποδόσεις το τελευταίο διάστημα έχουν εκπλήξει θετικά. Με τα προγράμματα αυτά οεπενδυτής αποκτά πρόσβαση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολογιακών τίτλων, που στην τρέχουσα συγκυρία προσφέρουν κουπόνια της τάξης του 3%-4% κατά μέσο όρο.

Σε βάθος 5ετίας μπορεί να επωφεληθεί όχι μόνο από τα τοκομερίδια που θα εισπραχθούν, αλλά και από κεφαλαιακά κέρδη. Τα προϊόντα απευθύνονται σε επενδυτές που επιδιώκουν τακτικό εισόδημα, καθώς παρέχουν τη δυνατότητα ετήσιας διανομής μερίσματος, κατόπιν συνεκτίμησης των συνθηκών της αγοράς και της τρέχουσας απόδοσης του ενεργητικού του Α/Κ.

Επενδυτική βαθμίδα

Εφόσον η χώρα επιστρέψει σε επενδυτική βαθμίδα και ξεκινήσει κάποια στιγμή εντός του 2024 η αποκλιμάκωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, οι τιμές των τίτλων θα ενισχυθούν περαιτέρω. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια με διανομή μερίσματος, μέσω των οποίων οι αποταμιευτές μπορούν να πετύχουν ετησιοποιημένες αποδόσεις ακόμη και άνω του 7%.

Προσφέρονται λοιπόν προϊόντα βασισμένα σε αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς για τους πιο συντηρητικούς, τα οποία επενδύουν κυρίως σε βραχυπρόθεσμους τίτλους του ελληνικού Δημοσίου και σε προθεσμιακές καταθέσεις.

Οι ετησιοποιημένες αποδόσεις που έχουν πετύχει εντός του 2023 έως σήμερα, ξεπερνούν σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και το 2% και εκτιμάται πως έως το τέλος του έτους μπορεί να ξεπεράσουν και το 3%. Η τοποθέτηση σε αυτά τα αμοιβαία δεν απαιτεί σημαντικά μεγάλο ύψος κεφαλαίου. Στα περισσότερα από αυτά τα αμοιβαία η διάρκεια είναι 5ετής.

Λύση την οποία προσφέρουν οι τράπεζες είναι και τα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού Δημοσίου, τα οποία επίσης διαθέτουν τα πιστωτικά ιδρύματα στους πελάτες τους με μια προμήθεια. Τα προϊόντα αυτά δεν είναι απολύτως εγγυημένα, κάτι το οποίο καταγράφεται ρητώς στις συμβάσεις. Ωστόσο κάποιες τράπεζες δύνανται να εγγυηθούν μέρος του κεφαλαίου αυτών των προϊόντων σε ποσοστό που πλησιάζει και το 90% αυτού στην περίπτωση της διακράτησης του προϊόντος έως τη λήξη του.

Unit Linked μεγάλης διάρκειας

Για πελάτες οι οποίοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν μακροπρόθεσμα το κεφάλαιό τους, είναι διαθέσιμα μια σειρά από τραπεζοασφαλιστικά προγράμματα Unit Linked ήπρογράμματα εγγυημένου κεφαλαίου. Ανάμεσά τους προγράμματα εφάπαξ αποταμίευσης μεγάλης διάρκειας με εγγύηση κεφαλαίου στη λήξη. Τα προγράμματα προσφέρουν εγγυημένο επιτόκιο 2% και εξασφαλίζουν τους δικαιούχους σε περίπτωση απρόσμενων γεγονότων.

Ειδήσεις

ΠΗΓΗ

Σχετικά άρθρα

Θέσεις εργασίας - Βρείτε δουλειά & προσωπικό