3.5 C
Athens
Σάββατο, 22 Ιανουαρίου, 2022

Τι μισθούς και παροχές δίνουν οι ελληνικές startups

Ειδήσεις Ελλάδα

Στην παρουσίαση μελέτης-οδηγού που χαρτογραφεί την ελληνική  βιομηχανία των ελληνικών startups, προχώρησε η Marathon VC, από τα σημαντικότερα funds για τεχνολογικές startups στην Ελλάδα που διαχειρίζεται κεφάλαια συνολικού ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. 

Η μελέτη περιλαμβάνει μισθολογικά δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το πακέτο παροχών σε θέσεις τεχνολογίας από 27 εταιρείες, οι οποίες απασχολούν συνολικά 1915 εργαζόμενους στην Ελλάδα. 

Τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης είναι τα ακόλουθα:

Οι startups καθίστανται ελκυστικός προορισμός για ταλαντούχους εργαζόμενους, προσφέροντας ανταγωνιστικό πακέτο παροχών σε θέσεις τεχνολογίας στην ελληνική αγορά.

40% των συμμετεχόντων στην μελέτη λαμβάνουν εταιρικά μερίδια ως παροχή. Η παροχή εταιρικών μεριδίων δύναται να συνεισφέρει περαιτέρω στην προσέλκυση ταλέντου, επίσης λαμβάνοντας υπόψην την προνομιακή φορολογική μεταχείριση των πιθανών σχετικών εισοδημάτων.

Παρατηρείται πρόοδος αναφορικά με την γυναικεία απασχόληση σε αριθμό τεχνολογικών ρόλων, ωστόσο απαιτείται σημαντικά μεγαλύτερη πρόοδος σε αριθμό άλλων, συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας. 

Στο παρακάτω διάγραμμα συνοψίζονται τα αποτελέσματα της μελέτης σχετικά με το παρατηρούμενο εύρος μισθολογικών αποδοχών ανά λειτουργία σε θέσεις τεχνολογίας ελληνικών startups:

Ετήσιες απολαβές σε ελληνικές startups ΕΙΔΟΣ ΡΟΛΩΝ

IC (Indiual Contributor) – Εργαζόμενοι οι οποίοι δεν ηγούνται ομάδας αλλά συμμετέχουν στη πραγματοποίηση των στόχων της εταιρείας μέσα από εργασίες που ολοκληρώνουν οι ίδιοι.

Manager – Εργαζόμενοι που είναι υπεύθυνοι να επιβλέπουν και να παρακινούν άλλους εργαζόμενους, επίσης συμμετέχουν στον καθορισμό της στρατηγικής του οργανισμού.

ΕΠΙΠΕΔΑ

Entry Level – Μικρή ή καθόλου προϋπηρεσία στη θέση εργασίας. Ακόμα αναπτύσσει σχετικές δεξιότητες, ολοκληρώνει εργασίες ρουτίνας μέσα στην ομάδα και χρειάζεται επιτήρηση.

Developing – Έχει προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση εργασίας και το επίπεδο σχετικών δεξιοτήτων κρίνεται υψηλό. Μπορεί να συνεργάζεται με διαφορετικές ομάδες, ενώ χρειάζεται μερική επιτήρηση για την ολοκλήρωση εργασιών. 

Advanced – Παρουσιάζει εξειδίκευση και ειδικές γνώσεις στο συγκεκριμένο τομέα εργασίας. Μπορεί να εργάζεται χωρίς καθοδήγηση και επίβλεψη, ενώ συνεργάζεται με διαφορετικές ομάδες.

Expert – Ιδιαίτερα υψηλές δεξιότητες, σημαντική προϋπηρεσία και εμπειρία. Συμμετέχει στον καθορισμό της στρατηγικής σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα του οργανισμού, λαμβάνοντας πληροφορίες από την ηγεσία της εταιρείας.

Executive – Καθοδηγεί ένα ή περισσότερα τμήματα. Αναπτύσει το όραμα και τη στρατηγική των τμημάτων που ηγείται, έχοντας επιρροή σε ολόκληρο τον οργανισμό. Είναι σε θέση να καθορίζει αποφάσεις σχετικές με τις προσλήψεις, το σχεδιασμό και τον προϋπολογισμό των τμημάτων αυτών.

Στο παρακάτω διάγραμμα συνοψίζονται τα αποτελέσματα της μελέτης σχετικά με το παρατηρούμενο εύρος μισθολογικών αποδοχών ανά λειτουργία σε θέσεις τεχνολογίας ελληνικών startups:

Μισθός ανά θέση και επίπεδο 

Το διάγραμμα «Μισθολογικά δεδομένα σε ελληνικές startups» προέρχεται από την ανάλυση των μισθολογικών δεδομένων που συλλέχθηκαν και παρουσιάζει το χαμηλότερο 10% και το υψηλότερο 90% του μικτού ετήσιου μισθού ανα θέση. Δημοσιεύεται η 10η και 90η εκατοστιαία θέση των σχετικών κατανομών, αντί για τις αντίστοιχες ελάχιστες ή μέγιστες τιμές, ώστε να μην συμπεριληφθούν πιθανές ακραίες τιμές, και να αποτυπωθεί μια περισσότερο ρεαλιστική εικόνα στα αποτελέσματα. Παράλληλα, δημοσιεύονται οι μέσες τιμές αλλά και ο διάμεσος, ώστε να γίνει αντιληπτό το ποσό με το οποίο αμοίβεται το 50% των εργαζομένων για κάθε ρόλο.

 Κίνητρο για τις μεγάλες εταιρείες οι μισθοί

Εν γένει, οι μισθοί στις θέσεις τεχνολογίας που δημοσιεύονται στη μελέτη είναι αρκετά ανταγωνιστικοί σε τοπικό επίπεδο και πιστεύουμε ότι είναι ελκυστικοί για ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού της χώρας, συμβάλλοντας περαιτέρω στο αυξημένο ενδιαφέρον γύρω από τις startups. Την ίδια στιγμή, αναγνωρίζουμε ότι είναι χαμηλότεροι κατά αντιστοιχία με τους μισθούς σε πιο ανεπτυγμένες αγορές (όπως Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες). Αυτό αποτελεί σημαντική ευκαιρία για μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και startups ανά τον κόσμο να εγκατασταθούν στην Ελλάδα, δημιουργώντας θέσεις εργασίας. Πράγματι, η ευκαιρία αυτή αξιοποιείται ολοένα και περισσότερο από μεγάλους οργανισμούς, για παράδειγμα μέσα από εξαγορές (όπως η Microsoft με την Softomotive και η Celonis με την Lenses).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και τη γρήγορη άνοδο του remote work, αναμένουμε τις όποιες μισθολογικές διαφορές να μειωθούν, με τις αμοιβές στις ελληνικές startups συνεχώς να βελτιώνονται, δημιουργώντας ένα όλο και περισσότερο ελκυστικό περιβάλλον για απασχόληση.

Εταιρικά μερίδια και άλλες παροχες 

Εκτός από μισθολογικά δεδομένα, οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα μοιράστηκαν στοιχεία αναφορικά με την παροχή εταιρικών μεριδίων στους εργαζομένους τους. Η απάντηση ήταν θετική για περίπου 40% των θέσεων, 4/10 εργαζομένους σε θέσεις τεχνολογίας ελληνικών startups λαμβάνουν εταιρικά μερίδια ως παροχή.

Θέσεις εργασίας με παροχή εταιρικών μεριδίων

Παρόλο που στην Ευρώπη η παροχή εταιρικών μεριδίων συχνά δεν αποτελεί μέρος του πακέτου παροχών (σε αντίθεση με τις ΗΠΑ), τα δεδομένα δείχνουν ότι η πλειοψηφία των στελεχών με ρόλους ηγεσίας στην παρούσα μελέτη λαμβάνουν δικαιώματα μετοχών, ενώ το ίδιο ισχύει για περίπου 1 στις 3 από τις υπόλοιπες θέσεις εργασίας.

Λόγω της χαμηλής φορολόγησης των εισοδημάτων που προέρχονται από κεφάλαιο (15%) στην Ελλάδα, η παροχή εταιρικών μεριδίων αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τη προσέλκυση εργαζομένων. Συνεπώς, αναμένουμε τα παραπάνω ποσοστά να αυξηθούν το επόμενο διάστημα, καθώς ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται σε startups και κατανοούν καλύτερα την αξία που μπορεί να έχει η παροχή αυτή.

Θέσεις εργασίας με παροχή εταιρικών μεριδίων ανά ρόλο

Η περισσότερο δημοφιλής παροχή που προσφέρεται από τις εταιρείες που συμμετείχαν στη μελέτη είναι η ιδιωτική ασφάλεια υγείας. Άλλες δημοφιλείς παροχές περιλαμβάνουν εκπαίδευση των εργαζομένων, συμμετοχή σε σεμινάρια, οικιακός εξοπλισμός γραφείου, επιπλέον ημέρες άδειας και ασθένειας. Επίσης, ένας αυξανόμενος αριθμός startups προσφέρει παροχές όπως ψυχική υποστήριξη και επιπλέον ημέρες άδειας μητρότητας και πατρότητας.

Τοποθεσία

Το 85% των θέσεων εργασίας που περιλήφθηκαν στην μελέτη βρίσκονται στην Αθήνα. Το γεγονός αυτό δεν είναι απαραίτητα ενδεικτικό της ευρύτερης αγοράς, καθώς η πλειοψηφία των συμμετεχόντων εταιρειών έχουν την έδρα τους στην Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται πως, δεδομένης επίσης της άνθησης του remote work, η κατανομή αυτή πρόκειται να αλλάξει.

Τοποθεσία θέσεων εργασίας

Φύλο

Όπως παρατηρείται και σε άλλες χώρες, υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ των φύλων στις θέσεις εργασίας στην τεχνολογία. Στην παρούσα μελέτη, λιγότερο από 20% των εργαζομένων είναι γυναίκες, ενώ το ποσοστό αυτό σε θέσεις ηγεσίας είναι περιορίζεται περαιτέρω στο ιδιαιτέρως φτωχό 3%. Έρευνες έχουν δείξει ότι η πρόσληψη γυναικών σε θέσεις ηγεσίας στον τομέα της τεχνολογίας μπορεί να αυξήσει τα έσοδα και την καινοτομία μίας εταιρείας, καθώς και να δημιουργήσει πρότυπα για την προσέλκυση περισσότερων γυναικών.

Ποσοστό φύλων

Οι κατηγορίες θέσεων εργασίας Product / Design και QA / Testing παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό γυναικών σε σύγκριση με άλλες. Πιστεύουμε ότι αυτό σχετίζεται επίσης με το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες δεν απαιτούν πτυχίο πληροφορικής. Άλλωστε, παγκοσμίως μόνο το 20% των αποφοίτων από τμήματα πληροφορικής είναι γυναίκες, και από αυτές το 40% συνήθως δεν ακολουθούν καριέρα στο συγκεκριμένο κλάδο.

Ποσοστά φύλων ανά θέση εργασίας

Πληροφορίες για την μελέτη

Στην έρευνα συμμετείχαν 27 ελληνικές startups διαφορετικού μεγέθους και ωριμότητας. Το σύνολο των εταιρειών παρείχε ανώνυμα στοιχεία για τις μισθολογικές απολαβές και το πακέτο παροχών κάθε εργαζόμενου σε θέση τεχνολογίας με έδρα την Ελλάδα, αντιστοιχίζοντας κάθε θέση με συγκεκριμένη κατηγορία, είδος ρόλου και επίπεδο, όπως αυτά παρουσιάζονται παρακάτω.

Ειδήσεις

ΠΗΓΗ

Σχετικά άρθρα

Θέσεις εργασίας - Βρείτε δουλειά & προσωπικό