16.1 C
Athens
Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου, 2023

Ευρωπαϊκό συνέδριο ΓΣΕΒΕΕ – ΕΕΑ για τις προκλήσεις των μικρών επιχειρήσεων

Ειδήσεις Ελλάδα

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) παίρνουν την πρωτοβουλία και προκαλούν έναν διήμερο δημόσιο διάλογο για τις μικρές επιχειρήσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε ένα συνεχώς και ραγδαία μεταβαλλόμενο οικοδομικό περιβάλλον.

Το Συνέδριο «Οι προκλήσεις των μικρών επιχειρήσεων σε ένα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον» είναι μία πρόσκληση, μία ευκαιρία διαλόγου και ένα σημείο συνάντησης με όσους επιχειρούν, εργάζονται, εκπροσωπούν και αποφασίζουν για τις μικρές επιχειρήσεις, όπως η κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιστημονικοί φορείς και βέβαια οι κοινωνικοί εταίροι και τα επιμελητήρια, οι άνθρωποι δηλαδή της ίδιας της αγοράς.

Ποιοι είναι οι δύο σημαντικοί φορείς που διοργανώνουν το συνέδριο;

Η ΓΣΕΒΕΕ είναι τριτοβάθμια πανελλαδική οργάνωση εργοδοτών και αποτελεί έναν από τους βασικούς εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Εκπροσωπεί μέσα από τη συμμετοχή της στο δημόσιο διάλογο την επιχειρηματικότητα μικρής κλίμακας, παραμένοντας για περισσότερα από 100 χρόνια, η εργοδοτική οργάνωση με το μεγαλύτερο εύρος εκπροσώπησης με μέλη της 57 τοπικές και 30 κλαδικές Ομοσπονδίες, στις οποίες συμμετέχουν 1.100 πρωτοβάθμια Σωματεία και περίπου 140.000 εγγεγραμμένοι επιχειρηματίες, ενώ εκπροσωπούνται δεκάδες ειδικότητες και επαγγέλματα του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας, όπως τα επαγγέλματα της κατασκευής-οικοδομής, του επισιτισμού, της επισκευής οχημάτων, της παροχής υπηρεσιών.

Το ΕΕΑ Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με αιρετά όργανα Διοίκησης που εκλέγονται κάθε 4 χρόνια. Μέλη του Επιμελητηρίου είναι το σύνολο των επαγγελματιών της περιφέρειας των Αθηνών οι οποίοι ασκούν εμπορική δραστηριότητα ή παρέχουν υπηρεσίες. Το Επιμελητήριο αποτελεί γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας που βασικό του σκοπό έχει την ενημέρωση, προστασία και ανάπτυξη της τάξης των επαγγελματιών μελών του (250.000) μέσα στα πλαίσια της γενικότερης ανάπτυξης του εμπορίου και των συμφερόντων της εθνικής οικονομίας.

Γιατί ασχολούμαστε με τις μικρές επιχειρήσεις;

Γιατί οι μικρές επιχειρήσεις δημιουργούν την πλειονότητα των νέων θέσεων εργασίας, παράγουν πλούτο, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρήσεων στην Ε.Ε., απασχολούν το 66% του εργατικού δυναμικού και παράγουν περισσότερο από το 50% του ΑΕΠ της Ε.Ε. Ειδικότερα, δραστηριοποιούνται περίπου 25 εκατομμύρια ΜμΕ στην ΕΕ, οι οποίες απασχολούν περίπου 146 εκατομμύρια άτομα.

Ποια είναι τα πεδία-θεματικές του συνεδρίου;

Α) Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση: η έλλειψη ρευστότητας και τα χαμηλά ποσοστά πρόσβασης σε χρηματοδότηση είναι διαχρονικά σημαντικές προκλήσεις για τις μικρές επιχειρήσεις.  Είναι χαρακτηριστικό πως περίπου το 80% των μικρών επιχειρήσεων στην ΕΕ δεν έχουν την αναγκαία για την ανάπτυξή τους χρηματοδότηση. που χρειάζονται για να αναπτυχθούν. Κατά συνέπεια η έλλειψη πόρων εμποδίζει τις μικρές επιχειρήσεις να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη.

Β) Ο ψηφιακός μετασχηματισμός: ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι πρόκληση και παράλληλα ευκαιρία για τις μικρές επιχειρήσεις. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν τις μικρές επιχειρήσεις να βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους, να εισάγουν νέες βελτιωμένες διαδικασίες, να μειώσουν το κόστος τους και να προσφέρουν καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες. Για παράδειγμα, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αυτοματοποίηση εργασιών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών, την αύξηση των πωλήσεων και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Ωστόσο, υπάρχουν  προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν κατά την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Αυτά τα προβλήματα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το κόστος και την έλλειψη πόρων για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, καθώς και την έλλειψη γνώσεων και ενημέρωσης για τις νέες τεχνολογίες.

Γ) Η πράσινη μετάβαση: η πράσινη μετάβαση περιλαμβάνει την στροφή σε μια βιώσιμη οικονομία που βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την κυκλική οικονομία και μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η πράσινη μετάβαση αποτελεί πρόκληση για τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς από τη μια μεριά μπορεί να προσφέρει οφέλη όπως η μείωση του ενεργειακού κόστους το οποίο σε γενικές γραμμές αποτελεί το 15% του συνολικού κόστους των επιχειρήσεων. Από την άλλη, το σημαντικά υψηλό κόστος μετάβασης, η έλλειψη πληροφόρησης και η υψηλή γραφειοκρατία αποτελούν σοβαρά εμπόδια για τις μικρές επιχειρήσεις.

Ειδήσεις

ΠΗΓΗ

Σχετικά άρθρα

Θέσεις εργασίας - Βρείτε δουλειά & προσωπικό