33.1 C
Athens
Δευτέρα, 26 Ιουλίου, 2021

‘Ερχεται άρση «απαγορευτικού» για τα μερίσματα των τραπεζών

Ειδήσεις Ελλάδα

Από την έντυπη έκδοση

To πράσινο φως για την καταβολή μερισμάτων και επαναγορά ιδίων μετοχών είναι πολύ πιθανόν να δώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις 23 Ιουλίου, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της εποπτικής αρχής της κεντρικής τράπεζας, Αντρέα Ενρία. 

Σε online συνέντευξή του, ο Ενρία τόνισε ότι η ΕΚΤ αναμένεται να λάβει απόφαση τη συγκεκριμένη ημερομηνία για το εάν θα άρει τελικά την απαγόρευση στην καταβολή μερισμάτων και επαναγορά ιδίων μετοχών για τις τράπεζες της Ευρωζώνης. Η ΕΚΤ έχει ζητήσει από τις τράπεζες να περιορίσουν τα μερίσματά τους και τις επαναγορές έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, όμως οι προοπτικές της οικονομίας υποδεικνύουν ότι οι περιορισμοί αυτοί θα μπορούσαν να αποσυρθούν και νωρίτερα. Μοναδικός ανασταλτικός παράγοντας θα ήταν μία ξαφνική επιδείνωση της οικονομίας της Ευρωζώνης, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Ενρία. «Θα αποσύρουμε σύντομα τη σύστασή μας για τα μερίσματα. Έχουμε ορίσει την 23η Ιουλίου για να λάβουμε σχετική απόφαση», είπε χαρακτηριστικά. 

Υπάρχει αβεβαιότητα

Παρά τη θετική αυτή προοπτική, ο αξιωματούχος της ΕΚΤ επέστησε ωστόσο την προσοχή ότι εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα, σημειώνοντας ότι οι πιστωτικοί κίνδυνοι δεν έχουν αποτυπωθεί πλήρως στα λογιστικά βιβλία των τραπεζών, συνεπώς χρειάζονται, όπως είπε, προσεκτικές κινήσεις και σύνεση για τους επόμενους μήνες. Υπογράμμισε ότι ορισμένες τράπεζες δεν έχουν σημειώσει επαρκή πρόοδο στο να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των επιχειρησιακών μοντέλων τους και ως εκ τούτου η ΕΚΤ θα εντείνει τις πιέσεις. Οι τραπεζίτες εκδηλώνουν ανησυχίες ότι τα stress tests της ΕΚΤ το επόμενο έτος για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι πιστωτικοί όμιλοι από την κλιματική αλλαγή θα οδηγήσουν σε ένα «πλαίσιο κατευθυντήριων γραμμών» για τα επίπεδα κεφαλαίου που θα πρέπει να διακρατούν. 

Υπενθυμίζεται ότι η EKT είχε ζητήσει από τις τράπεζες να μη διανείμουν μερίσματα μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021. Η αρχική απόφαση είχε ληφθεί στις 27 Μαρτίου του 2020 και επεκτάθηκε στις 28 Ιουλίου. Σε ανακοίνωσή της τον Δεκέμβριο του 2020 η κεντρική τράπεζα του ευρώ είχε τονίσει οι τράπεζες θα πρέπει να επιδείξουν εξαιρετική σύνεση όσον αφορά τα μερίσματα και τις αγορές ιδίων μετοχών. 

Για τον σκοπό αυτό, η ΕΚΤ ζήτησε από όλες τις τράπεζες να εξετάσουν το ενδεχόμενο να μη διανείμουν μερίσματα ή να προχωρήσουν σε αγορές ιδίων μετοχών ή να περιορίσουν τέτοιες κινήσεις, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.Δεδομένης της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας για τις οικονομικές επιπτώσεις του κορονοϊού, η ΕΚΤ αναμένει ότι τα μερίσματα και οι αγορές ιδίων μετοχών θα παραμείνουν χαμηλότερα του 15% των συνολικών κερδών για τη χρήση 2019-2020 και όχι υψηλότερα από 20 μονάδες βάσεις του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Οι τράπεζες που σχεδίαζαν να πληρώσουν μέρισμα ή να αγοράσουν ίδιες μετοχές έπρεπε να είναι κερδοφόρες και να έχουν ισχυρά κεφάλαια. 

Στην αναθεώρηση της σύστασής της, η ΕΚΤ αναγνώριζε τη μειωμένη αβεβαιότητα σε μακροοικονομικές προβλέψεις και είχε στόχο να διασφαλίσει την ικανότητα των τραπεζών να απορροφούν τις ζημιές και να προχωρήσουν σε δανειοδοτήσεις για να στηρίξουν την οικονομία. Η κεντρική τράπεζα είχε προτείνει στις τράπεζες να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα «μαξιλάρια» για το κεφάλαιό τους και τη ρευστότητα, για σκοπούς απορρόφησης ζημιών και δανεισμού, ενώ είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα απαιτήσει από τις τράπεζες να αρχίσουν αναπληρώνουν τα κεφάλαιά τους προτού επιτευχθεί η κορύφωση της μείωσης κεφαλαίου.

Καταλληλότητα μελών Δ.Σ.

Την ίδια στιγμή η ΕΚΤ ενθαρρύνει τις τράπεζες να επαναξιολογήσουν την καταλληλότητα των μελών των διοικητικών τους συμβουλίων τους. Η επαναξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια του νέου Κώδικα, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ μετά τον Αύγουστο. Ήδη, όπως ανακοίνωσε χθες η ΕΚΤ, ξεκινάει η δημόσια διαβούλευση για τον νέο Κώδικα, ο οποίος θα καθορίζει ποιες προδιαγραφές οφείλουν να πληρούν τα μέλη των Δ.Σ. των πιστωτικών ιδρυμάτων (το λεγόμενο fit and proper), ο οποίος θα ολοκληρωθεί στις 2 Αυγούστου.

Μεταξύ άλλων, όπως ανακοίνωσε η ΕΚΤ, ο καινούργιος Κώδικας εξηγεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια πώς θα επανεκτιμηθούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν υπάρχουν νέα πραγματικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται μετά τον διορισμό τους. Ενθαρρύνει επίσης τις τράπεζες που υπόκεινται στο εθνικό δίκαιο σε μία εκ των υστέρων αξιολόγηση των μελών των Δ.Σ., προκειμένου να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για την καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ. προτού προχωρήσουν στον διορισμό τους.

Οι βελτιώσεις στη διαδικασία ελέγχου της καταλληλότητας, που προτείνει η ΕΚΤ, αποσκοπούν στο να «ανεβάσουν τον πήχη της αξιολόγησης», βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της όλης διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα, με το νέο σχέδιο που προτείνει η ΕΚΤ δίνεται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή στην αυστηρή εποπτεία, καθώς τα ευρήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν την καταλληλότητα ενός διορισμένου, ακόμη και όταν ο διορισμένος δεν θα έχει άμεση ευθύνη για αυτά, μπορεί να θεωρηθούν ότι επηρεάζουν τη χρηστή διαχείριση καθώς και την ορθή λήψη αποφάσεων από κοινού με τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σημειώνεται ότι ο υφιστάμενος Κώδικας με τον οποίον ο ελεγκτικός βραχίονας της ΕΚΤ, ο SSM, αξιολογεί την καταλληλότητα των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των τραπεζών που εποπτεύονται από αυτήν, ισχύει από τον Μάιο του 2018.  

 

Ειδήσεις

ΠΗΓΗ

Σχετικά άρθρα

Θέσεις εργασίας - Βρείτε δουλειά & προσωπικό