31.1 C
Athens
Πέμπτη, 26 Μαΐου, 2022

«Εθνική» στρατηγική για την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών

Ειδήσεις Ελλάδα

Στις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις για την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών εστιάζει η Εθνική Τράπεζα, μέσω της παροχής στοχευμένων υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση των εξωστρεφών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την Εθνικη Τράπεζα ο ρόλος των εξαγωγών είναι ζωτικός για την οικονομία μας και με το θεμα αυτό διοργάνωσε, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, πρόσφατη διαδικτυακή εκδήλωση όπου παρουσιάστηκε η πορεία των ελληνικών εξαγωγών, η εικόνα τους σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά και τις προοπτικές τους. Στην εκδήλωση παρέστησαν η Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων κ. Χριστίνα Σακελλαρίδη, καθώς και η Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής της Τράπεζας, κ. Χριστίνας Θεοφιλίδη. Συμμετείχαν και τοποθετήθηκαν επίσης, η κ. Τζέση Βουμβάκη, Deputy Chief Economist, η κ. Εύη Πασσά, Διευθύντρια Group Global Transaction Services, o κ. Κωνσταντίνος Καναβός, Διευθυντής Business Banking & Key Accounts Segments και ο κ. Αλέξανδρος Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Factors.  

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της εκδήλωσης η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών την τελευταία 30ετία οδήγησε σε αύξηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, με τις εξαγωγές αγαθών (εκτός πετρελαίου) να καλύπτουν το 10% της παραγωγής το 2021, από 5% το 1991. Ωστόσο αυτή η εξωστρέφεια παραμένει χαμηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ (20% της παραγωγής), γεγονός που αντανακλά δύο βασικά διαρθρωτικά προβλήματα: το επενδυτικό κενό ύψους €130 δισ. την τελευταία δεκαετία (Επενδύσεις/ΑΕΠ Ελλάδας 10%, έναντι 16% του Μ.Ο. της ΕΕ) και το θεσμικό κενό (διαχείριση γης, επιχειρηματικό δίκαιο, γραφειοκρατία κοκ.) που επηρεάζει την επιχειρηματικότητα. Τα ελλείμματα αυτά αποτυπώνονται στην υστέρηση σε πεδία όπως το μέγεθος των επιχειρήσεων, οι πράσινες επενδύσεις, η ψηφιοποίηση και η καινοτομία.

Στους εγγενείς παράγοντες αδυναμίας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Ελλάδας προστίθενται η πίεση από την κλιματική αλλαγή, οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της Πανδημίας και οι γεωπολιτικές αναταράξεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Παράλληλα, με τις πληθωριστικές πιέσεις που καταγράφονται ιδιαίτερα στις τιμές ενέργειας, ναύλων, μετάλλων και τροφίμων, σημειώνεται και ευρωπαϊκή εμβάθυνση, που σημαίνει επιπλέον πόρους στήριξης για την οικονομία. Για την περίοδο 2021-2027, οι πόροι αυτοί αντιστοιχούν σε 9% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και έρχονται να προστεθούν στο 7% των τακτικών πόρων της Ένωσης. Μια επιπλέον ευκαιρία για τη χώρα μας προκύπτει από το γεγονός ότι οι αλλεπάλληλες κρίσεις ώθησαν την ΕΕ να εστιάσει στην αυτάρκεια σε βασικά αγαθά (φάρμακα, τρόφιμα κλπ.). Είναι, λοιπόν, μια ευκαιρία να αναπτύξουμε τομείς παραγωγής και να αξιοποιήσουμε την πολιτική της αυτάρκειας και της αυτονομίας που αναπτύσσεται στην Ευρώπη.

Η εξωστρέφεια της οικονομίας ανέρχεται συνολικά σε 35% του ΑΕΠ, που διακρίνεται σε 19% του ΑΕΠ εξαγωγές υπηρεσιών (Ναυτιλία, Τουρισμός) και 16% του ΑΕΠ εξαγωγές αγαθών. Στην Ευρώπη, το αντίστοιχο ποσοστό βρίσκεται στο 51%, γεγονός που αποκαλύπτει κενό εξωστρέφειας 15 ποσοστιαίων μονάδων, το οποίο μπορεί να καλυφθεί με εκμετάλλευση των ευκαιριών που είναι διαθέσιμες για τις ελληνικές επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα το Ταμείο Ανάκαμψης και τα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα.

SHUTTERSTOCK

Πλήρης σειρά υπηρεσιών στις εξαγωγές

Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών η Εθνική Τράπεζα επενδύει στη δυναμική των εξαγωγικών επιχειρήσεων και υποστηρίζει την ανάπτυξή τους στις διεθνείς αγορές. Για το σκοπό αυτό παρέχει ένα πλέγμα υπηρεσιών που καλύπτουν κάθε επιχειρηματική ανάγκη όσον αφορά τις εξαγωγικές προσπάθειες. Το πλέγμα υπηρεσιών περιλαμβάνει Χρηματοδοτικές λύσεις και πιο συγκεκριμένα αφορούν ενίσχυση ρευστότητας, (κεφάλαιο κίνησης, όριο υπερανάληψης, εξειδικευμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα διεθνούς εμπορίου), χρηματοδότηση παγίων (δάνεια παγίων και εξοπλισμού, leasing), αναπτυξιακά προγράμματα ευρωπαϊκών φορέων. Επίσης υπάρχουν διαθέσιμες Λύσεις εισπράξεων και πληρωμών όπως πλατφόρμα e-commerce i-bank e-Simplify για να δημιουργήσει κάποιος το δικό του online κατάστημα, λύση Key2Pay για ηλεκτρονικές πωλήσεις με κάρτες χωρίς e-shop, OnePay για την αυτοματοποίηση εισπράξεων τιμολογίων κ.ά. Παράλληλα διατίθενται Ψηφιακά εργαλεία και συγκεκριμένα Digital και Mobile Banking, καθώς και εξειδικευμένες πλατφόρμες ψηφιακών συναλλαγών (i-Bank Trade Finance, e-Factoring) και APIs δίνουν την ευκαιρία, ακόμα και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, να εκμεταλλευτούν όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Η Εθνική  Τράπεζα προτείνει Επιχειρηματικά οικοσυστήματα που αφορούν τη διασύνδεση των επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, π.χ. συνεργασία με το eBay που σας εξασφαλίζει ειδικά προνόμια λόγω της σχέσης συνεργασίας σας με την Εθνική Τράπεζα.

SHUTTERSTOCK

Λύσεις προστιθέμενης αξίας για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις

Πέρα από το συγκεκριμένο πλέγμα υπηρεσιών η Εθνική Τράπεζα διαθέτει χρηματοδοτικά εργαλεία που καλύπτουν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Ειδικότερα το Trade Finance είναι κοντά στην ελληνική επιχείρηση, σε κάθε νέα συνεργασία για επέκταση σε νέες αγορές, με εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργαζόμενων τραπεζών στο εξωτερικό.

Ειδικές λύσεις χρηματοδότησης, όπως η πρόωρη καταβολή ενέγγυας πίστωσης σε προμηθευτές, προστίθενται στις βασικές υπηρεσίες Trade Finance, προσφέροντας ενίσχυση της διαπραγματευτικής δυνατότητας για τις επιχειρήσεις, χωρίς να καταγράφονται ως χρηματοδότηση.

Στις λύσεις Διεθνούς Εμπορίου προσφέρεται και η δυνατότητα παρακολούθησης και διακανονισμού των εισαγωγών/εξαγωγών μέσα από την πλατφόρμα i-bank Trade Finance από το γραφείο, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.

Το Factoring ως χρηματοδοτικό εργαλείο ανάπτυξης των εξαγωγικών επιχειρήσεων

Καθώς το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών εξαγωγών κατευθύνεται προς τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις λοιπές δυτικές οικονομίες, πραγματοποιούνται κυρίως με το καθεστώς των ανοικτών λογαριασμών (open accounts). Σε αυτό το πλαίσιο, το Factoring αναδεικνύεται ως το κατ’ εξοχήν εργαλείο εξυπηρέτησης διεθνών συναλλαγών.

Η παγκόσμια αγορά του Factoring ανήλθε περίπου στα €2,2 τρισ. (με βάση τα στοιχεία του 2020), εκ των οποίων περίπου το 20% αφορά συναλλαγές διεθνούς Factoring. Η διείσδυση του Factoring ως ποσοστό του ΑΕΠ βρίσκεται στο 9% στη χώρα μας, έναντι 11% του Μ.Ο. στην Ευρώπη, και ως εκ τούτου εκτιμάται ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα το Factoring μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων καθώς προσφέρει κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου και άμεση ρευστότητα, αφού η χρηματοδότηση παρέχεται άμεσα, με βάση τις εξαγωγές που έχουν πραγματοποιηθεί, χωρίς πρόσθετες εξασφαλίσεις, με δυνατότητα ασφάλισης του πιστωτικού κινδύνου (Factoring χωρίς αναγωγή) και σε συνδυασμό με άλλες τραπεζικές χρηματοδοτήσεις.

Ειδήσεις

ΠΗΓΗ

Σχετικά άρθρα

Θέσεις εργασίας - Βρείτε δουλειά & προσωπικό